<< Fantaisie

Fardier >>

Fanton

subs. masc.

(Voy. fenton.)